2023

Industry 5.0 konverentsi avasõnad

Andri Haran

Kestlikkus Industry 5.0 tingimustes
Ivo Krustok
Arutelu: Industry 5.0 ja kestlikkuse saavutamine - kas vastandlikud või samasuunalised eesmärgid?
Sigrid Rajalo, Helen Sooväli-Sepping,
Katre Savi, Doris Põld, Urmas Hiie
Arutelu juht: Vaido Mikheim
Milleks ettevõtjale rakendusuuringud ja eksperimentaalne arendustöö?
Madis Raukas
Arutelu: Millised on erinevate riikide kogemused, kuidas rakendusuuringute kaudu ettevõtete lisandväärtust tõsta? (ENG)
Riikka Virkkunen, Muhammad Mahtab Alam, Jeffrey A. Tuhtan, Mika Salmi
Arutelu juht: Vaido Mikheim
Eesti Vabariigi majandus- ja infotehnoloogiaministri tervitussõnad
Minister Tiit Riisalo
Innovatsiooni neljas dimensioon: kestlikkus (ENG)
Dirk Ploss
Kestlikkuse innovatsiooni edulood (ja ebaõnnestumised)
Tarvo Õng
Kestlikkuse innovatsiooni edulood (ja ebaõnnestumised)
Indrek Adler
Kestlikkuse innovatsiooni edulood (ja ebaõnnestumised)
Kristjan Jansons
Kestlikkuse innovatsiooni edulood (ja ebaõnnestumised)
Karl Pärtel
Arutelu: Kestlike Industry 5.0 lahenduste tulevik Eesti tööstusettevõtetes
Jaanus Vihand, Sirli Männiksaar, Margus Jakobson
Arutelu juht: Vaido Mikheim